A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कर आता गाई गाई

कर आता गाई गाई
तुला गाते मी अंगाई
आज माझ्या बाहुलीची
झोप कुणी नेली बाई?

बोळक्यांची उतरंडी
लुटुपुटीची चूल
आवरले आहे बाई
आता कुठे घरकूल !

काम सारे उरकता
थकला ग माझा जीव
नको छळू तूही राणी
येऊ दे ना जरा कीव?

नीज नीज लडिवाळे
नको रडू, देते झोका
उभा बागुल दाराशी
सांग त्यास बोलावू का?
उतरंड - खाली मोठे व वर लहान भांडे ठेऊन केलेली रचना.
बागुल (बागुलबोवा) - लहान मुलांना भीती दाखवण्यासाठी केलेला पुतळा अथवा घेतलेले सोंग.
बोळके - मातीचे छोटे भांडे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.