A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
करु देत शृंगार सख्यांनो

करु देत शृंगार, सख्यांनो करु देत शृंगार
अग्‍निवाचून आज करितसे राजपुती जोहार

जिवंत पती, मी सती जातसे
भाग्य लाभले कुणा कधी असे
मृदुल मृदुल तर या कमलाचा यज्ञी स्वाहाकार

ही भाग्याची वेळ साजणी
भांग भरा ग गुंफा वेणी
राजपुतीच्या नयनी का कधी दिसते अश्रूधार

मला न माहित कोण यवन तो
कोण जाणते मृत्यु काय तो?
हासत हासत मिठी मरणाला हा अमुचा संसार
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - पु. ल. देशपांडे
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - देवबाप्पा
राग - चंद्रकंस
गीत प्रकार - चित्रगीत
जोहार - अग्‍निदिव्य / आत्मघात.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.