A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कसे हे घडले नकळे

कसे हे घडले नकळे मला
तुजवरी जीव माझा जडला

हास्यातील तव भाव आगळा
जीवा माझिया लावितो गळा
अशी कशी ही तुलाच ठाऊक मुलुख आगळी कला

कधी न बोलता एक अवाक्षर
फेकिशी मजवर नयनांचे शर
त्याच शरांनी व्याकूळ होतो जीव वेडावला

चित्र मानसी तुझे रेखिते
भावरंग मी त्यात निरखिते
त्या रंगातील तुझीच प्रतिमा ओढ लाविते मला
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
शर - बाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.