A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कसे हे घडले न कळे

कसे हे घडले न कळे मला
तुजवरी जीव माझा जडला

हास्यातील तव भाव आगळा
जीवा माझिया लावितो गळा
अशी कशी ही तुलाच ठाऊक मुलुख आगळी कला

कधी न बोलता एक अवाक्षर
फेकिशी मजवर नयनांचे शर
त्याच शरांनी व्याकूळ होतो जीव वेडावला

चित्र मानसी तुझे रेखिते
भावरंग मी त्यात निरखिते
त्या रंगातील तुझीच प्रतिमा ओढ लाविते मला
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
शर - बाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.