A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी गौळण राधा बावरली

कशी गौळण राधा बावरली !
जलभरणा यमुना गेली.
शीळ खुणेची अवचित आली
रोमांचित काया थरथरली !

कृष्ण सावळा गोरी राधा
कृष्णसख्याची जडली बाधा
कृष्णच नेत्री, कृष्णच गात्री
कृष्णात राधिका विरघळली !

लाजेचीही वसने फिटली
लोकांमधुनी राधा उठली
राधामोहन होता मीलन
हरिकांति तनूवर पांघरली !
गात्र - शरीराचा अवयव.
वसन - वस्‍त्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.