A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी मी सांगु वडिलांपुढे

कशी मी सांगु वडिलांपुढे
श्रावणातल्या घन मेघांचा रंग मला आवडे

मला आवडे मुरलीवादन
चक्र सुदर्शन कमळे गोधन
राजकन्यका असून वनांचा छंद मनाला जडे

स्वप्‍नी माझ्या यमुना येते
गोपालांचा खेळ सांगते
त्या खेळातच फुटती माझ्या माथ्यावरचे घडे

काय बोलू मी सुता कुलवती
नाव ऐकता नयने लवती
एक सांगते उडूनिया मन गेले मथुरेकडे
सुता - कन्या.

 

Print option will come back soon