A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी मी सांगू वडिलांपुढे

कशी मी सांगू वडिलांपुढे
श्रावणातल्या घन मेघांचा रंग मला आवडे

मला आवडे मुरलीवादन
चक्र सुदर्शन कमळे गोधन
राजकन्यका असून वनांचा छंद मनाला जडे

स्वप्‍नी माझ्या यमुना येते
गोपालांचा खेळ सांगते
त्या खेळातच फुटती, माझ्या माथ्यावरचे घडे

काय बोलू मी, सुता कुलवती
नाव ऐकता नयने लवती
एक सांगते उडूनिया मन गेले मथुरेकडे
सुता - कन्या.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.