A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी रे आता जाऊ घरी

कशी रे आता जाऊ घरी, सांग मला श्रीहरी
कशी मी आता जाऊ रे?

तव मुरलीने होता व्याकूळ
आले धावून निजता घरकूल
झाले जाता जागे गोकूळ तुझ्यासवे मी तरी

गुज निशेचे अजून नयनीं
लपवू कसे बघ मिटे पापणी
ओळखिले रे दंवबिंदूंनी या भिजल्या प्रहरीं

राधा तव ही सासुरवाशिण
संसाराचे भंवतीं रिंगण
भान न त्याचे तुझेच चिंतन करित राहिले ऊरीं
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Print option will come back soon