A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी सावरू मी

कशी सावरू मी, सजण दारी आला
कशी भेट घेऊ, नसे साज केला

बलमा अनाडी आला अवेळी
प्रीतीफुलांची बरसात केली
मनीच्या मनी राहिली शब्दमाला
गीत - वंदना विटणकर
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- शुभा जोशी
चित्रपट - अर्धांगी
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon