A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी तुला समजाऊ

कशी तुला समजावू
प्रिया मी, कशी तुला समाजावू
तू रुसल्यावर तुझियावाचून सांग कशी मी राहू

तुला वाहिले सारे जीवन
माझे तनमन, माझे मीपण
सर्वस्वाचे दान दिल्यावर काय आणखी देऊ

थोडे भांडण थोडा रुसवा
त्यातही असतो एक गोडवा
पण थोड्यातच सारी गोडी, नकोस विसरून जाऊ

प्रीती म्हणजे अमोल मोती
मागून का कधी येतो हाती
दोन मनांचा करून शिंपला तो सांभाळून ठेवू

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.