A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केतकीच्या बनात उतरत्या

केतकीच्या बनात
उतरत्या उन्हात
सळसळ पानांत-
जपून जा!

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग!

पायवाट लपेल
काटाकुटा रुपेल
तळव्यात खुपेल-
जपून जा!

ढग येता दाटून
मग वाट कोठून
पाय ठेवू रेटून-
जपून जा!

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग!

उसळत्या वयात
बळ तुझ्या पायात
चाल ठेव कह्यात
जपून जा!

फसू नको मोहात
जरा उभी रहात
मागेपुढे पहात
जपून जा!

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग!

वादळाच्या वार्‍यात
नको चालू तोर्‍यात
पडशील भवर्‍यांत
जपून जा!

जाऊ नको गुंगत
स्वप्‍नात रंगत
तुझी तुला संगत
जपून जा!

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग!
कह्या - ताबा.
रुपणे - रुतणे, बोचणे.