A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केतकीच्या बनात उतरत्या

केतकीच्या बनात
उतरत्या उन्हात
सळसळ पानांत
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा
कुठे निघेल नाग !

पायवाट लपेल
काटाकुटा रुपेल
तळव्यात खुपेल
जपून जा !

ढग येता दाटून
मग वाट कोठून
पाय ठेवू रेटून
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा
कुठे निघेल नाग !

उसळत्या वयात
बळ तुझ्या पायात
चाल ठेव कह्यात
जपून जा !

फसू नको मोहात
जरा उभी रहात
मागेपुढे पहात
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा
कुठे निघेल नाग !

वादळाच्या वार्‍यात
नको चालू तोर्‍यात
पडशील भवर्‍यांत
जपून जा !

जाऊ नको गुंगत
स्वप्‍नात रंगत
तुझी तुला संगत
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा
कुठे निघेल नाग !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - पु. ल. देशपांडे
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - गुळाचा गणपति
गीत प्रकार - चित्रगीत
कह्या - ताबा.
रुपणे - रुतणे, बोचणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.