A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केव्हा कसा येतो वारा

केव्हा कसा येतो वारा
जातो अंगाला वेढून

अंग उरते न अंग
जाते अत्तर होऊन

खाली सुगंधित तळे
उडी घेतात चांदण्या

हेलावल्या सुवासात
कशा डुंबती चिमण्या

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर