A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केव्हा कसा येतो वारा

केव्हा कसा येतो वारा
जातो अंगाला वेढून

अंग उरते न अंग
जाते अत्तर होऊन

खाली सुगंधित तळे
उडी घेतात चांदण्या

हेलावल्या सुवासात
कशा डुंबती चिमण्या

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.