A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वसंतीं बघुनि मेनकेला

वसंतीं बघुनि मेनकेला । गाधिजमुनिनें निजसुतपावरि उदकांजलि दिधला ।
पराशर मोहुनियां गेला । नौकेमाजीं धीवर-कन्यासंगोत्सुक झाला ।
वसिष्ठही ब्रह्मनिष्ठ कसला । परि स्‍नुषेवरि लोभ धराया मनिं नच तो विटला ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
धीवर - मासे पकडणारा कोळी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.