A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पैंजण हरिची वाजली

पैंजण हरिची वाजली
गाईगुरं हंबरली

कमलाहुनी जे मोहक डोळे
श्यामल कांती अल्लड चाळे
झरझर झरझर नयनांपुढुनी,
प्रतिमा ती सरली

गोविंदाचा छंद जिवाला
चराचराला व्यापुनी उरला
ध्यानीमनीही स्वप्‍नी माझ्या,
नव आशा फुलली

हीच पाऊले माझ्या हरीची
खूण असे ती हंबरण्याची
गाईगुरं ही आनंदाने,
नाचत बागडली