A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खरा ब्राह्मण नाथची झाला

खरा ब्राह्मण नाथची झाला
जो महारा घरी जेवला

गोदावरीचे करुनी स्‍नान
पवित्र पावन नाथा देखुन
दुष्ट थुंकितो अंगावरती
क्रोध जाळितो शंभरवेळा

पददलितांचे मूल तान्हुले
रडता स्फुंदुन कडे घेतले
मुके पटापट घेता त्याचे
हसवी खुदुखुदु बालप्रभुला

घरात आमुच्या पुरणपोळी
तुमच्यासाठी नाथा केली
महाराची ती पोर बोलता
बोट धरुनी संत चालला

धूप घालता सुवास सुटला
मागेपुढती पाट मांडिला
नाथांनी मुखी घास घालता
पुंडलिक वरदा हरी बोला
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - विश्वनाथ मोरे
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - माय माउली
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.