A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खवळून उठले साती सागर

खवळून उठले साती सागर
बुडली धरती बुडले अंबर
प्रलयानंतर वटपत्रावर
पुन्हा संभवे नवीन सृष्टी
नको मानवा होऊ कष्टी !

मोडून पडता इवले घरटे
दुबळ्या पंखी बळ संचरते
काडी काडी चोच जमविते
पुन्हा निवारा घरट्यापोटी
नको मानवा होऊ कष्टी !

विनाश तेथे पुन्हा निर्मिती
जन्म मात करी मरणावरती
फिरुनी मानवकुळे नांदती
मधुर भविष्ये बघते दृष्टी
नको मानवा होऊ कष्टी !

हात राबता तो परमेश्वर
संसाराची ओढ अनावर
राखेमधुनी उभव पुन्हा घर
करी जीवनी अमृतवृष्टी
नको मानवा होऊ कष्टी !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.