A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खेड्यामधले घर कौलारू (२)

आज अचानक एकाएकी
मानस लागे तेथे विहरू
खेड्यामधले घर कौलारू

पूर्वदिशेला नदी वाहते
त्यात बालपण वहात येते
उंबरठ्याशी येउन मिळते
यौवन लागे उगा बावरू

माहेराची प्रेमळ माती
त्या मातीतुन पिकते प्रीती
कणसावरती माणिकमोती
तिथे भिरभिरे स्मृती-पाखरू

आयुष्याच्या पाऊलवाटा
किती तुडविल्या येताजाता
परि आईची अठवण येता
मनी वादळे होति सुरू
गीत - अनिल भारती
संगीत - मधुकर पाठक
स्वर- मालती पांडे
गीत प्रकार - भावगीत
मानस - मन / चित्त / मानस सरोवर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.