A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खोडी माझी काढाल तर

खोडी माझी काढाल तर
अशी मारीन फाइट
घटकेमध्ये विरून जाईल
सारी तुमची ऐट!

अंगावरती याल तर
असा देइन ठोसा
कोपर्‍यात जाउन तुम्ही
रडत बसा!

बजरंग माझा भाऊ
भीम माझा काका
सांगुन ठेवतो पुन्हा माझ्या
वाटे जाऊ नका!

दंड माझे पाहा कसे
रोज दूध पितो
अंगामध्ये ताकद आहे
मग कोण भितो?
गीत- शान्‍ता शेळके
संगीत - मीना खडीकर
स्वर - योगेश खडीकर
गीत प्रकार - बालगीत