A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खुदकन गाली हंसले

खुदकन गाली हंसले
मी जाणुनबुजुन फसले

जातांयेतां हंसुनी बघता वाट रोखिता
मिचकावून डोळे

सहज थांबला वेध घेतला तीर मारिला
जखमी मजला केले

मी व्याकुळले वेडी झाले तरिही हंसले
अघटित हें घडलें

खेळ खेळला जीव गुंतला, निघुनी गेला
काय तुम्हां रुचलें

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.