A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खुलविते मेंदी माझा रंग

खुलविते मेंदी माझा रंग गोरापान हो रंग गोरापान
गोरागोरापान जसं केवड्याचं रान बाई ग केवड्याचं रान

दोन डोळे नंदादीप, पेटले हे आपोआप
काजळली पापण्यांची बदामी कमान, हो रंग गोरापान

नीलमणी नयनांत, हिरकण्यांचे हो दात
ओठ लाललाल माझे माणकासमान, हो रंग गोरापान

नवी लाज लाजते मी, नवा साज साजते मी
लाजर्‍या मनाला माझ्या करा बंदिवान, हो रंग गोरापान
गीत - कवी संजीव
संगीत - वसंतकुमार मोहिते
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - भाऊबीज
राग - भैरवी
गीत प्रकार - चित्रगीत, लावणी
गोरागोरापान - अतिशय गोरा.

 

Print option will come back soon