A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
किती वानु तुला मी

किती वानु तुला मी भगवंता
चिपळ्या एकतारि वाजविता

म्हणतात दयाघन तुज सारे
तू मजवरती रुसला का रे
देवा, थकलो हरि हरि म्हणता

नामामृत माझ्या ओठि तुझे
नाही भजनाविण गीत दुजे
डोळे मिटुनी तुजसी स्मरता

आहेस विधाता जगताचा
कैवारी दीन अनाथांचा
हाकेसरशी तू धांव अतां
गीत - अण्णा जोशी
संगीत - सी. रामचंद्र
स्वर- सी. रामचंद्र
गीत प्रकार - भक्तीगीत
वानणे - वाखाणणे. वर्णन करणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.