A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
किती वयाचे धराल भय

किती वयाचे धराल भय हे प्रौढपणा सोडा
मी बाल्याच्या वनी नाचते शिव-धनू करुनी घोडा

सुवर्णचाफ्यावरती चढुनी, सपर्ण सुमने आणा खुडुनी
सुखे सख्यांनो माझ्यावरती बाण फुलांचे सोडा

दूरदूर त्या निळ्यात राही, कमल डुलतसे श्यामल रंगी
ओचे उचलून कुणी तरी ते माझ्यासाठी काढा

वनी कोण हे कुमार दोघे, काय अचानक मनात जागे
श्यामवर्ण तो वीर पाहता जीव जाहला वेडा
सुमन - फूल.

 

Print option will come back soon