A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कितीतरी आतुर प्रेम अपुले

कितीतरी आतुर प्रेम अपुले । वानिती सारे ।
प्रणया लागे का नकळे नजर कुणाची प्रेमले ! ॥

सफल मानुनी प्रेमा ऐशा । वाहुं जन्‍म अपुले ।
अतुल भाग्य हे गमते मजला । मानवा जरी लाभले ॥
वानणे - वाखाणणे. वर्णन करणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.