A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोकिळ कुहुकुहु बोले

कोकिळ कुहुकुहु बोले
तू माझा, तुझी मी झाले

ऋतुराजा तुझी वासंती
तरूतळी इथे एकान्‍ती
करकोमल देता हाती
चांदण्यांत दिवसा न्हाले

मोहरून डहाळीवरती
आपुली हिंदोळत प्रीती
निर्झरात टिपण्या मोती
पाखरु जिवाचे आले

तू येता सखया जवळी
फुलवेल तरूला कवळी
मधुमरंद भरतो कमळी
अंतरात मिटता डोळे
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - कन्यादान
गीत प्रकार - चित्रगीत
निर्झर - झरा.
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.