A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोणा कशी कळावी

कोणा कशी कळावी वेडांत काय गोडी
ती प्रेममूढतेची सुटती न गूढ कोडीं

सोडून नांवगांवा
शोधावया विसावा
तुडवीत कंटकांची ती वाट नागमोडी

लहरीवरी फिरावे
जळिं घेत हेलकावे
जाणोनि लोटिली मी या वादळांत होडी

दिसती अजाण भोळे
परि हे फितूर डोळे
माझ्या मनोगताची करितील ग चहाडी
गीत - राजा बढे
संगीत - पं. कुमार गंधर्व
स्वर- पं. कुमार गंधर्व
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- १९४१
कंटक - काटा.
चहाडी - चुगली, लावालावी.
मूढ - गोंधळलेला / अजाण.

 

Print option will come back soon