A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोणता मानू चंद्रमा

कोणता मानू चंद्रमा
भूवरीचा कीं नभीचा?

बघुनि सखिमुख वाटे हृदयी
चंद्र कशाला भूवरि येई
बघता गगनी चंद्र तिथेही
वरिते मानस सुखदसंभ्रमा

गगनी रजनी भुवनी रजनी
दिसतो चंद्रही दोन्ही ठिकाणी
एकावरी ये कलंक दिसुनी
दावि दुजा निजनयन नीलिमा

एक फुलवितो कमलविशेषा
दुजा फुलवी मम मानसकोषा
एक करितसें कीं तमनाशा
नाशी दुसरा मम विरहतमा

संधिकाल जंव चुंबी एका
चढते लाली त्वरित तन्मुखा
दुज्यास अधरि अधर जुळविता
खुले कपोली प्रणय रक्तिमा

नभोमुकुरि कीं सखी बघतसे
बिंब मुखाचे तिथे पडतसे
जन नयना ते चंद्र गमतसे
पसरी तेंच कां भुवनी सुषमा

चंद्र कोणता वदन कोणते?
शशांकमुख की मुखशशांक ते?
निवडतील निवडोत जाणते
मानी परि मन सुखदसंभ्रमा
कपोल - गाल.
जंवर - जोपर्यंत.
मुकुर - आरसा.
मानस - मन / चित्त / मानस सरोवर.
सुषमा - मोठी शोभा.