A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोसळले गगन जरी

कोसळले गगन जरी
मी हा खंबीर उभा

पोलादी बाहूंवर
सावरीत क्षुद्र नभा

सावरीत क्षुद्र नभा
हसलो मी मुक्त हसे

प्रलयजळी बुडताना
तोच कुणी जीव दिसे

बळ असून दुर्बळ मी
शल्य वागवीत उभा

बाहूंतिल थिजले बळ
सावरीत क्षुद्र नभा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.