A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी तर आहे मस्त कलंदर

जे जे सुंदर ते माझे घर
मी तर आहे मस्त कलंदर
मस्त कलंदर हो !

अडलेल्यांना देतो हात
एखाद्याची करितो साथ
सुखदु:खी मी शांत राहतो
पुढेच जातो गाणी गातो
श्रमुनी कमवतो माझी भाकर
मी तर आहे मस्त कलंदर
मस्त कलंदर हो !

जीवन म्हणजे केवळ वाट
केव्हा उतरण, केव्हा घाट
ध्येय ध्येयसे वाटे लोकां
चुकुन लाभते कोणा एका
म्हणून चालतो असा निरंतर
मी तर आहे मस्त कलंदर
मस्त कलंदर हो !

सहपथिकांनो डरता काय
उगीच डोळे भरता काय
चाले त्याचे भाग्य चालते
थांबे त्याचे दैव थांबते
उचला पाऊल, उचला सत्वर
मी तर आहे मस्त कलंदर
मस्त कलंदर हो !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.