A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कृष्णाकाठी दत्तगुरुंचा नित्त्य असे

कृष्णाकाठी दत्तगुरुंचा नित्त्य असे संचार
सुकृत आले फळास माझे, घडला साक्षात्कार
कृष्णाकाठी दत्तगुरुंचा घडला साक्षात्कार

योगिराज श्री समर्थस्वामी, अवचित आले माझ्या सदनी
पदस्पर्शाने झाले पावन मम जीवन संसार
कृष्णाकाठी दत्तगुरुंचा घडला साक्षात्कार

वैराग्याची सोज्वळ मूर्ती, अपार करुणा ह्रदयी प्रीती
प्रणव सुरांतुनी जगा दाविती विश्वरुपाचे सार
कृष्णाकाठी दत्तगुरुंचा घडला साक्षात्कार

अंतर साक्षीत्वाचा प्रत्यय सदा देती मज अखंड अक्षय
सार्थकतेचे अश्रू बघती आत्मऐक्य साकार
कृष्णाकाठी दत्तगुरुंचा घडला साक्षात्कार
प्रणव - ओंकार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.