A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
क्षणीं या दुभंगुनिया

क्षणीं या दुभंगुनिया घेई कुशीत माते
अश्राप भूमिकन्या तुज आज आळविते

मम अग्‍निदिव्य गाथा त्रैलोक्य गात असता
शंका जनी पुन्हा का? का त्याग भाळी होता?
नुसतीच वंचना ही, हे न्यायदान खोटे

पोटी रघुकुलांकुर जपण्यास प्राण धरिले
प्रतिराम करुनी बाळा कर्तव्यपार झाले
पुत्रास तात मिळती परि मी अनाथ उरते

वच, देह अन्‌ मनाने पतिनिष्ठताच जपली
ध्यानी तशीच स्वप्‍नी वैदेही राम स्मरली
पतिधर्म ब्रीद माझे लावूनिया पणा ते
ब्रीद - प्रतिज्ञा.
वंचना - फसवणूक.
वैदेही - सीता. विदेह (जनक) याची कन्या.

 

Print option will come back soon