A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुंजात विहरतो सुगंध शिंपित

कुंजात विहरतो सुगंध शिंपित वारा
दे प्रिया मला तू तुझ्या मिठीत निवारा!

हृदयात छेडती कोमल सूर सतारी
उमटले अनामिक स्वप्‍न मनाच्या दारीं
मज आशय कळला तुझ्या प्रीतीचा सारा
दे प्रिया मला तू तुझ्या मिठीत निवारा!

रंगात अबोली थरारता ओठांत
राहु दे सुरंगी पाचुपंख बोटांत
बिलगली पाखरें कळ्यांस देत इशारा
दे प्रिया मला तू तुझ्या मिठीत निवारा!

बहरात फुलांच्या कमान झुकली खाली
अंगात उमलुनी तिथे पौर्णिमा आली
बरसल्या अंतरी इथे सुखाच्या धारा
दे प्रिया मला तू तुझ्या मिठीत निवारा!
कुंज - वेलींचा मांडव.
सुरंगी - एक प्रकारचे सुगंधी फूल / एक प्रकारच्या अत्तराचे नाव.