A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येउनी स्वप्‍नात माझ्या

येउनी स्वप्‍नात माझ्या तू सख्या जाऊ नको रे
मी तुझ्या स्वप्‍नात येते तू कुणा सांगू नको रे

याद गहिर्‍या वेदनेची आज का उठते उरी
पाहुनी स्वप्‍नात मीलन मीच होते बावरी
धुंद झालेल्या किनारी नाव तू नेऊ नको रे

स्पर्श होता आसवांचा थरथरे का पापणी
धन्य मी झाले सख्या प्रीतीत वेड्या न्हाउनी
मी न माझी राहिले लाजून, तू पाहू नको रे