A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तरुण आहे रात्र अजुनी

तरुण आहे रात्र अजुनी राजसा निजलास का रे?
एवढ्यातच त्या कुशीवर तू असा वळलास का रे?

अजुनही विझल्या न गगनी तारकांच्या दीपमाला
अजुन मी विझले कुठे रे? हाय! तू विझलास का रे?

सांग, ह्या कोजागरीच्या चांदण्याला काय सांगू?
उमलते अंगांग माझे.. आणि तू मिटलास का रे?

बघ तुला पुसतोच आहे पश्चिमेचा गार वारा..
रातराणीच्या फुलांचा गंध तू लुटलास का रे?

उसळती हुदयांत माझ्या अमृताच्या धुंद लाटा..
तू किनार्‍यासारखा पण कोरडा उरलास का रे?