A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाडक्या पुंडलिका भेटी

लाडक्या पुंडलिका भेटी
थांबला देव वाळवंटी

मायपित्याची करिता सेवा
पुंडलिका तो कसा दिसावा?
अर्ध्या राती घेत विसावा
जोडपे करी कानगोठी

चुरता चुरता चरण आईचे
भक्त करी तो स्मरण हरीचे
कौतुक पाहत मातृप्रीतीचे
पंढरीराव उभा पाठी

थकली कुजबुज जेव्हा थोडी
पांघरू घाली सुत-पासोडी
करिता किंचित मान वाकडी
पाहिला श्रीवर जगजेठी

"देवा, येथुन उठू कसा रे?
जागी होतिल मातापितरे"
शब्दांविण हे सांगुन सारे
फेकली वीट हरीसाठी
गोठी - गोष्ट.
पासोडी - दुहेरी जाड वस्‍त्र.
श्रीवर - (श्रीवल्लभ) विष्णू.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.