A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लागली आज सतार स्वरांत

लागली आज सतार स्वरांत!

आज स्पर्शिता अलगद पडदा
उठे हवा तो दिड्‌दा दिड्‌दा
फुलुनी येती भाव कधी जे रुतले खोल उरांत!

माझी असुनी माझी नव्हती
ती माझी हो, सूरसंगती
वाहत वाहत जीव मिसळला सौख्याच्याच पुरात!

साज लागला, साथ लाभली
नवगीतांच्या आता मैफली
बेसुर, कणसुर कधीच दडले काळाच्या उदरात!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- ओवाळणी
गीत प्रकार - चित्रगीत