A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लागे हृदयी हुरहुर

लागे हृदयी हुरहुर । अजि ।
सुखविषय गमति नच मज सुखकर ॥

कांहीं सुचेना । कांहीं रुचेना ।
राहि कुठे स्थिर मति नच पळभर ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वर-
नाटक - संगीत एकच प्याला
राग - यमन
ताल-त्रिवट
चाल-येरी आली पिया बिना
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.