A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लग्‍न होईना नाथा तु

लग्‍न होईना, नाथा, तात साहिना ॥

सुरवर, माना सहोदर या जना,
त्यागचि तारक कांता, विरही मनांना ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी हिराबाई बडोदेकर
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत विद्याहरण
राग- भैरवी
ताल-त्रिवट
चाल-धन्य जाहला, माझा राम पाहिला
गीत प्रकार - नाट्यगीत