A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लग्‍न होईना नाथा

लग्‍न होईना, नाथा, तात साहिना ॥

सुरवर, माना सहोदर या जना;
त्यागचि तारक, कांता, विरहिमनांना ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी हिराबाई बडोदेकर
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत विद्याहरण
राग- भैरवी
ताल-त्रिवट
चाल-धन्य जाहला, माझा राम पाहिला
गीत प्रकार - नाट्यगीत
सुर - देव.
सहोदर - सख्खा भाऊ.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व