A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाजले मी लाजले

आज माझ्या साजणाने गुपित माझे जाणले
लाजले मी लाजले

राग धरुनी अंतरी मी
रुसुन बसले बावरी मी
मूक होते ओठ तरीही दोन डोळे बोलले

बिलगली वृक्षास वेली
बहरली गाली अबोली
मीलनाचे चित्र त्याचे स्वप्‍नरंगी रेखिले