A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाजली सीता स्वयंवराला

पाहुनी रघुनंदन सावळा
लाजली सीता स्वयंवराला

नक्षीदार अति रम्य मंडपी
जमली सारी थोर मंडळी
उभी जानकी जनकाजवळी
घेउनी धवल फुलांची माला

धनुष्यास त्या दोर लावण्या
शूर पुरुष तो कुणी धजेना
काय करावे काही सुचेना
न्याहळी दुरुनी श्रीरामाला

मुनीवरांना मान देउनी
उठले रघुवीर असे पाहुनी
मनासारखे येता जुळुनी
नाचते हर्षभराने मिथिला
मिथिला - विदेह देशाची (जनक राजाची) राजधानी.