A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लखलख चांदणं कोजागरीचं

लखलख चांदणं कोजागरीचं
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

चंदेरी फुलांच्या गोफुन माळा
चल ये सजणे घाल माझ्या गळा
झिमझिम शिंपीत प्रीतिचं चांदणं
जोडीनं गोडीनं फिरायचं
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

कुणी नाही इथं हिरव्या रानात
गुलाबी गुपीत सांग माझ्या कानात
खसखस पिकली पिंपळ पानात
खुदकन मनात हसायचं
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

तेजाचा पाऊस भुईवर पडतोय
प्रीतिचा पारवा नभात उडतोय
फेर धरी चांदवा नाचते पुनवा
रंगात ढंगात नाचायचं
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.