A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लखलखले आभाळ निळे

लखलखले आभाळ निळे
रोहिणीला चंद्र मिळे

दोन जिवांची दुनिया आपुली
तरूतळी या हृदयाजवळी
छेडित वीणा युगे चालली
सूर जुळले, तेज उसळे

तुझी प्रकाशा मी पडछाया
चालत मागुन सदैव राया
माय प्रीतिची हसरी माया
अमृत काया, भाग्य उजळे
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - मायेचा पाझर
गीत प्रकार - चित्रगीत