A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ललना दिसे सुप्रभाती

ललना दिसे सुप्रभाती । नयना तुझ्या दर्शनांती ।
अलकांचिया पाशा धरिता । मृदू त्या हातीं ॥

हसतमुखी सन्मुख राही । लाजुनी वाट पाही ॥