A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लंगडा ग बाई लंगडा

लंगडा ग बाई, लंगडा
नंदाचा कान्हा लंगडा !

रंगाने काळा, वाणीने बोबडा
त्या काळ्याचा लळा राधिके, काय तुला एवढा?

बाळकृष्ण हा दिसे लंगडा परि मला ज्ञात
तिन्ही जगाला घाली वळसा तीन पावलांत
वेद जगाची वचने गाली- तो कैसा बोबडा?

काळा म्हणता घननीळाला का हो गोपीजन?
सूर्यचंद्रही वेचित फिरती त्याचे तेज:कण !
चैतन्याची अतर्क्य माया काय कळावी जडां?
जड - अचेतन.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.