A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लावियले नंदादीपा

लावियले नंदादीपा तुवा मंदिरात
भक्तिभाव धरुनी केली आणि तेलवात

तिमिर गूढ गाभार्‍यात पाजळता दीपज्योत
हसे तिथे मांगल्याचे तेज मूर्तिमंत

जीर्ण परि देव्हार्‍यात तुझी तुला दिसता मूर्त
मालविला दीपक का तू, कोपलीस व्यर्थ
गाभारा - देवालयात देवाची मूर्ती असते तो अंतर्भाग.

 

Print option will come back soon