A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी

लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी पोरी लायेकरनी
वाकर्‍या शेंड्याच्या गोयेकरनी

वटीनं खुर्दा वरलीकरनी पोरी वरलीकरनी
सफेद परक्या मुंबईकरनी
लांब सोग्याच्या येसवकरनी पोरी येसवकरनी
काल्या टिकल्या दांडेकरनी
येणीला गोंडा मालवणकरनी पोरी मालवणकरनी
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी

खारं म्हावरं शिवरीकरनी पोरी शिवरीकरनी
मोक्षीला जातान्‌ शिवकरनी
डोलीवर बसल्यान्‌ मारकरनी पोरी मारकरनी
धावत्या होर्‍या चिंबयकरनी
मीठाला जातान्‌ भांडुपकरनी पोरी भांडुपकरनी
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी

खिंगटाची टोपली कुलबकरनी पोरी कुलबकरनी
धावती चिंबोरी माहिमकरनी
छापील सार्‍या मोर्‍याकरनी पोरी मोर्‍याकरनी
मोठा अंबारा कर्जतकरनी
शिडाच्या होड्या वसईकरनी पोरी वसईकरनी
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.