A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लेक माझी लाडकी तू

आतड्याची माया माझी तुझ्याविना पोरकी
लेक माझी लाडकी तू, लेक माझी लाडकी

झोपडीत बाळी माझी दळिंदर ल्याली
काळजाच्या नरोटीनं अमृत प्याली
दिली तिला बसायाला झोळीची ग पालखी

पडंझडं मूल वाढं, तसा तुझा खेळ ग
अंगणात बागडली अबोलीची वेल ग
'आई' म्हणायाच्या आधी केली तुला पारखी

नावरूप आलं तुला, पीळ माझा सुटला
'उदो उदो' बघुनिया पांग सारा फिटला
किती तुझं थोरपण ! काय माझी लायकी?

एकदाच 'आई' असा बोल कानी यावा
तुझ्या मांडीवर पोरी जीव माझा जावा
शेवटच्या हुंदक्याला जिणं लागो सार्थकी
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - राम कदम
स्वर- शोभा जोशी
चित्रपट - झुंज
गीत प्रकार - चित्रगीत
दळिद्र - दारिद्र्य.
नरोटी - करवंटी / भिक्षापात्र.
पांग फेडणे - इच्छा पूर्ण करणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.