A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लिंगोबाचा डोंगूर आभाळी

लिंगोबाचा डोंगूर आभाळी गेला
ठाकरगडी तिथं कधी नाही गेला

हाती घेई दोर ठाकराचा पोर
सुर्व्या देव भर डोक्यावरी आला
नाग्याचा दोरा पुरा खाली-वर गेला
डोंगर चढायचा सराव चालला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  चंद्रकांत काळे, रवींद्र साठे