A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लोचनांबुधारांनीं हे

लोचनांबुधारांनीं हे पयोधर ओले ।
कोठुनि आलिस मज ताराया ।
मृत पुरुषा जशि संजिवनी ये झट उठवाया ॥

तुजसाठीं जो बंध पावला ।
तोचि देह त्वां विमुक्त केला ।
प्रिय संगतिचा प्रभाव कळला ।
जीवित मजला पुनरपि आलें ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - मृच्छकटिक
राग - वसंत
चाल-येरी माई येरी माई
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
अंबु - पाणी.
पयोधर - मेघ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.