A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माती सांगे कुंभाराला

माती सांगे कुंभाराला पायी मज तुडविसी
तुझाच आहे शेवट वेड्या माझ्या पायाशी!

मला फिरविशी तू चाकावर
घट मातीचे घडवी सुंदर
लग्‍नमंडपी कधी असे मी कधी शवापाशी!

वीर धुरंधर आले, गेले
पायी माझ्या इथे झोपले
कुब्जा अथवा मोहक युवती अंती मजपाशी!

गर्वाने का ताठ राहसी?
भाग्य कशाला उगा नासशी?
तुझ्या ललाटी अखेर लिहिले मीलन माझ्याशी!
गीत- मधुकर जोशी
संगीत - गोविंद पोवळे
स्वर - गोविंद पोवळे
गीत प्रकार - भावगीत
कुब्जा - कंसदासी, तीन ठिकाणी वक्र होती. हिला कृष्णाने सरळ केले.
ललाट - कपाळ.