A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माय यशोदा हलवी पाळणा

माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई
बालमुकुंदा मेघश्यामा करि गाई गाई

भरुनि येता हात जरा ती झोका थांबवुनी
उठे पाळण्यापाशी येई पाही डोकावुनी
हात पाय नाचवी श्रीहरि हासुनी वरी पाही
माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई

दिसमासाने कृष्ण वाढला लागे रांगाया
धरावयासी धावे माता वार्‍यासी वाया
पुरे पडे ना वाडा अंगण अपुरे त्या होई
माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.