A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माय यशोदा हलवी पाळणा

माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई
बालमुकुंदा मेघ:श्यामा करि गाई गाई

भरुनि येता हात जरा ती झोका थांबवुनी
उठे पाळण्यापाशी येई पाही डोकावुनी
हात पाय नाचवी श्रीहरि हासुनी वर पाही
माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई

दिसमासाने कृष्ण वाढला लागे रांगाया
धरावयासी धावे माता वार्‍यासी वाया
पुरे पडे ना वाडा अंगण अपुरे त्या होई
माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई

 

Print option will come back soon