A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मज आवडले हे गाव

मज आवडले हे गाव !

नदी वाहती, घाट उतरते
तीरावरती गोधन चरते
हिरवी मळई जळा चुंबिते
इकडुन तिकडे तिकडून इकडे, खेपा करिते नाव
मज आवडले हे गाव !

चहू बाजूला निळसर डोंगर
मधे थिटुकले खेडे सुंदर
निंब, बाभळी, अंबा, उंबर
हलुनी डुलुनी सपर्ण फुलुनी, करिती शीतळ छांव
मज आवडले हे गाव !

घरे ठेंगणी, वळत्या वाटा
चावडीपुढचा रुंद चव्हाटा
राउळशिखरी उंच बावटा
भगव्या रंगे जगास सांगे वंशकुळाचे नाव
मज आवडले हे गाव !
चव्हाटा - अड्डा, चार लोक जमून बसण्याची जागा.
चावडी - पंचायत कचेरी.
बावटा - ध्वज.
मळई - नदीच्या प्रवाहाने वाहून आणलेल्या गाळावरील शेती.
राऊळ - देऊळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.