A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मज गमे ऐसा जनक तो

मज गमे ऐसा जनक तो । मांग साचा ॥

मुख सुरकुतलें, मस्तक पिकलें ।
शरीर रोगांनीं पोखरिलें ।
स्मशान ज्याने सन्‍निध केलें ।
त्या प्रेताला दुहिता विकतो ॥

क्रूराधम हा जनक कशाचा ।
अप्रत्यभक्षी व्याघ्र मुखाचा ।
वास नसावा जगीं अशाचा ।
नवल हेंच यम यास विसरतो ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- श्रीपादराव नेवरेकर
नाटक - शारदा
चाल-करि दळो बारो कामिनि
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
दुहिता - कन्या.
मांग - फाशी देण्याचे काम करणारा.
साच - खरे, सत्य / पावलाचा किंवा हालचालीचा आवाज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.